Obiteljska tradicija od 1933. godine

ZLATARIJE DVORNIK

Dijamanti | Brušenje

   Kvaliteta brušenja dijamanta od velike je važnosti jer ima najveći utjecaj na sjaj, živost i blistanje kamena (briljantnost). To je jedan od faktora za klasifikaciju dijamanta na koji čovjek može utjecati, za razliku od boje ili čistoće koji su diktirani prirodom. Faktor brušenja (cut) poznat unutar "4C" standarda ne odnosi se na sami oblik kamena ili na stil brušenja već na kvalitetu brušenja: razmještaj, kutove i proporcije faseta; te na završnu obradu.

   Kada je dijamant idealno brušen, zrake svjetla koje dopiru u njega odbijaju se od faseta vraćajući se natrag kroz vrh blistajući vrhunskim sjajem, tvz. vatrom. Ako pak dijamant nije idealno brušen, svjetlo će "procuriti" negdje sa strane kamena. Preplitko ili preduboko brušeni dijamant propustiti će svjetlost kroz dno ili sa strane, pa se kamen može učiniti manje sjajnim, crnim u centru ili po obrubu, te drugim vizualno lošim efektima.