Obiteljska tradicija od 1933. godine

ZLATARIJE DVORNIK

Dijamanti | Čistoća

   Skoro svi dijamanti u sebi sadrže male tragove nekristaliziranog ugljika, nekih drugih kristala ili pukotina. Čistoća (clarity) dijamanta ocjenjuje se analizom tih unutarnjih defekata tvz. inkluzija (inclusions) u kamenu i njegovih površinskih oštećenja (blemishes). To dvoje zajedno predstavlja karekteristiku čistoće, koja ujedno služi i za identifikaciju dijamanta budući da dva kamena ne mogu imati iste inkluzije na istome mjestu te tako čine svaki dijamant posebnim.

   Glavni standardi u procjeni čistoće su razvijeni od GIA (Gemological Institute of America) i CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie) instituta.