Obiteljska tradicija od 1933. godine

ZLATARIJE DVORNIK

Dijamanti | Težina

   Težina (carat) je najočitiji faktor u određivanju vrijednosti dijamanta, ali je isto tako važno uzeti u obzir da dva kamena iste težine mogu imati različite vrijednosti ovisno o kvaliteti ostalih faktora kao što su boja, čistoća i kvaliteta brušenja. Jedinica za težinu dijamanta je karat (ct), te se još standardno dijeli na 100 dijelova, tako da je najmanja jedinica 0,01 karat. U zadnje vrijeme pojavljuju se i sitnije podjele, pa tako i težine od 0,005 karata, ali samo kod onih najmanjih dijamanata.

   U usporedbi s gramima, jedan karat teži 200 miligrama tj. 0,2 grama. Težine manjih dijamanta rjeđe se izražavaju i u point-ima gdje je 0,01 karat zapravo 1 point. U trgovini nakitom, termin "veličina" ponekad služi kao sinonim za "težinu". Razlog tome je što su mali okrugli dijamanti istih težina uglavnom i istih veličina. Međutim, što je dijamant teži, njegova veličina postaje manje predvidiva. To znači da kamen od recimo 1,6 ct može izgledati veći od kamena koji je težak 1,7 ct, naročito ako je lakši plitko, a teži duboko brušen